Բագրատունիների թագավորությունը Հայաստանում

Դեկտեմբերի 14-ին 7 գ դաս-ում անցկացվեց տեսադաս Հայոց պատմությունից `<> թեմայով,ուսուցչուհի` Սոնա Դանիելյան :Դասի նպատակն էր կարևորել Բագրատունիների դերը Հայոց պատմության մեջ :Աշակերտները ներկայացրեցին և արժևորեցին Բագրատունի արքաների գործունեությունը,վարժ ու նպատակային օգտագործեցին էլեկտրոնային գրատախտակը,ամրակայեցին անցածը ,կատարեցին եզրահանգումներ: