3. Ընդունելության կարգ

Երեխային /սովորողին/ դպրոց ընդունելու համար ծնողը պետք է ներկայացնի

1.դիմում, իսկ առաջին դասարան ընդունելիս նաև բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք,

2. 2լուսանկար 3*4 չափսի,

3. առաջին դասարան ընդունվելիս ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը:

4.Հաշվառման տեղեկանք /անձնագրային բաժնից/

5.Ծնողներից մեկի անձնագրի պատճեն

6.Բժշկական տեղեկանք

Դպրոցն ունի գերմաներենի խորացված ուսուցում /3-9-րդ դաս./:

Որպես երրորդ օտար լեզու ուսուցանվում է անգլերենը: