,,Թթուներ,, թեմայի ամփոփումը

Էլեկտրոնային գրատախտակի միջոցով ինտերակտիվ դաս քիմիա առարկայից 8բ դասարանում /ուս.Ա.Գրիգորյան/