Լաբորատոր աշխատանք ֆիզիկայի ժամերին

Սովորողների մոտ փորձարարական հմտությունների ձևավորման նպատակով Վ.Տերյանի անվան հ60 հիմն, դպրոցում ֆիզիկայի դասերին կատարվում են հնարավոր բոլոր լաբորատոր աշխատանքները: 7դասարաններում աշակերտները փորձով ստուգում են լծակի հավասարակշռության պայմանի ճշտությունը: Ուս.՝ Ս.Հովհաննիսյան: