ԾԾմբական թթուն և նրա աղերը

30.11.2017թ. տեղի ունեցավ ,,ԾԾմբական թթուն և նրա աղերը,, թեմայով տեսադաս քիմիա առարկայից: Դասը նաև համակցված էր: Աշակերտները ինքնուրույն ծանոթացան նոր դասի թեմային և յուրաքանչյուր խումբ իրականացրեց իրեն առաջադրված փորձը: Դասի վերջում աշակերտների մի առանձին խումբ էլ իրականացրեց ծծմբական թթվով մի շարք հետաքրքիր փորձեր: Բոլոր փորձերը իրականացվել են անվտանգության կանոնները պահպանելով: ՈՒս. Ա.Գրիգորյան