Հանրապետության և Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներ

Վ.Տերյանի անվան հ60 հիմնական դպրոցի՝ Հայաստանի Հանրապետության և Մայիսյան հերոսամարտերի
100-ամյակին նվիրված միջոցառումների ծրագիրը:
1.17. 03.2018—Այցելություն պատմության թանգարան-Երեխաները ականատես եղան 1-ին հարապետության գործիչների անձնական իրերին, քարտեզներին և փաստաթղթերին /ուս.Դանիելյան Ս./
2. 23.03.2018—Այցելություն ՀՅԴ թանգարան—Աշակերտները հանգամանորեն ծանոթացան ՀՅԴ գործունեությանը, արխիվային փաստաթղթերին /ուս-ներ Կարապետյան Ե.,Ղազարյան Ս./:

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100 ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Վ.Տերյանի անվան հ.60 հիմնական դպրոցի պատմության մ/մ կողմից կազմակերպվեց 9ա և 9 բ դասարանների աշակերտների այցը ՀՅԴ պատմության թանգարան