Ձկների արտաքին և ներքին կառուցվածքը

Շա՜տ հետաքրքիր լաբորատոր աշխատանք ,,Ձկների արտաքին և ներքին կառուցվածքը,,թեմայով Վ.Տերյանի անվան թիվ 60 դպրոցի 7ա դասարանում։Տեսական գիտելիքները ստուգվեց և ամրապնդվեց լաբորատոր աշխատանքի միջոցով( և՛ արտաքին, և՛ ներքին առանձնահատկությունները, կողագծի և լողափամփուշտի դերը և այլն….)։ Բնագիտական մ/մ: