Ներառական կրթությունը Հայաստանում

16,10-20,10,2017թ. Համաշխարհային Առաքելությունների Պատմոս հիմնադրամը կազմակերպեց ,,Ներառական կրթությունը Հայաստանում,, թեմայով սեմինար: Ծրագրի ղեկավարն է Աննելի Թուրյան, ով նաև անցկացրեց գործնական աշխատանքներ ԲՄԹ խմբի համար: