ՈՒսումնավարժություն «ՏՀԿ-ի ծավալում» թեմայով:

Համաձայն Երևանի քաղաքապետի «Երևան քաղաքի բնակչության պաշտպանության համակարգի նախապատրաստման 2018 թվականի աշխատանքային պլանը հաստատելու մասին» 2018թ. հունվարի 24-ին թիվ 186-Ա որոշման հավելված 1-ի 7.5.1 կետի 22-րդ ենթակետի՝,,Վ.Տերյանի անվան հ.60 հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ-ում անցկացվել է հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն «ՏՀԿ-ի ծավալում» թեմայով: