Պարբերական համակարգ և ատոմի կառուցվածքը

14.03.2018թ 7գ դասարանում իրականացվեց գործնական դաս ,,Պարբերական համակարգ և ատոմի կառուցվածքը,, թեմայի վերավերյալ: Դասի ընթացքում աշակերտները դիտեցին տեսաֆիլմ ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ, որից հետո բաժանվեցին խմբերի և ձեռքի տակ եղած նյութերով կազմեցին տարբեր ատոմների մոդելներ /ուս. Ա.Գրիգորյան/: