Տվյալներ և տվյալների մշակում

Մաթեմատիկայի համակարգչային դաս ,,Տվյալներ և տվյալների մշակում,, թեմայով 6ա դասարանում /ուս. Մ.Տիգրանյան/: