Ֆինանսական հաշվետվություններ

բյուջե և ծախս I եռամսյակ

բյուջե և ծախս II եռ․

բյուջե և ծախս դր. միջոց. I եռ

բյուջե և ծախս դր․ միջոց․ II եռ

ekamut ev caxs
dramakan mijocneri hosqer
Վ.Տերյանի անվան հ 60 հիմնական դպրոցի 2018թ բյուջեի նախագծի քննարկումը մանկավարժական խորհրդի հետ տեղի է ունեցել 20.09.2017թ. մանկխորհի նիստում /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը ծնողական խորհրդի հետ՝ 25.09.2017թ /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը աշակերտական խորհրդի հետ՝22.09.2017թ.:
pdfjoiner(1)
Երևանի Վահան Տերյանի անվան հ60 հիմնական դպրոցի 2018թ. բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել շահագրգիռ կողմերի դիտողությունների և առաջարկությունների բացակայության պատճառով:
15.12.2017թ. Վ.Տերյանի անվան հ60 դպրոցում տեղի ունեցավ կառավարման խորհրդի նիստ, որի ընթացքում կառավարման խորհրդի կողմից քննարկվեց և հավանության արժանացավ 2018թ. բյուջեի նախագիծը /հիմք՝ արձանագրություն հ3, 15.12.2017թ./:
դր․ հոսքերի նախահաշիվ
եկ․ և ծախսերի նախահաշիվ