Հետիոտների և ուղևորների հիմնական պարտականությունները

Զրույց ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին: