Das bin ich und das mache ich gein

Վ.Տերյանի անվան հ60 հիմն. դպրոցում գերմաներեն առարկայից անցկացվեց բաց դաս 4գ դասարանում: Դասի թեման էր ,,Das bin ich und das mache ich gein,, :
Աշակերտները երգերի ու խաղերի միջոցով ներկայացրեցին իրենց և իրենց սիրած զբաղմունքը /ուս. Ժ.Դոխոյան/: