4.Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների

New Microsoft Office Word Document