Առաջավոր փորձի փոխանակում

Առաջավոր փորձի փոխանակում 8բ դաս.-ում ,,Մարդու կմախքը,, թեմայով /կենսաբ. ուս. Ե.Համբարձումյան/: