3. Ընդունելության կարգը

Երեխային /սովորողին/ դպրոց ընդունելու համար ծնողը պետք է ներկայացնի

1.դիմում, իսկ առաջին դասարան ընդունելիս նաև բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք,

2. 2լուսանկար 3*4 չափսի,

3. առաջին դասարան ընդունվելիս ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճեն:

4.Ծնողներից մեկի անձնագրի պատճեն

5.Բժշկական տեղեկանք

Դպրոցն ունի գերմաներենի խորացված ուսուցում /3-9-րդ դաս./:

Որպես երրորդ օտար լեզու ուսուցանվում է անգլերենը:

Փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 1-ը: