4.ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիաներ

himnakan licenzia

tarrakan licenzia