,,Զուգահեռագիծ,, թեման 8ա դասարանում

Վ.Տերյանի հ60 հիմնական դպրոցում տարբեր առարկաների դասավանդումը ուղեկցվում է ՏՀՏ-ի օգտագործումով: Հերթական դասերից էր 8ա դասարանում երկրաչափություն առարկայից ,,Զուգահեռագիծ,, թեման /ուս.Մ.Տիգրանյան/: Դասի ընթացքում աշխատեցին ,,Իմ դպրոց,, կայքով: Այն արդյունավետ էր: Աշակերտները լուծեցին բազմաթիվ առաջադրանքներ և ինքնուրույն ստուգեցին պատասխանները: