Ծանոթանում ենք Ա տառի հետ

Վ.Տերյանի հ60 հիմն. դպրոցում ,,Ա,, հնչյուն-տառերի ուսուցմանը վերաբերվող դաս-միջոցառումները խթան հանդիսացան ծանոթանալու Մեսրոպյան այբուբենի աշխարհին: