Կանաչ երազը դարձնենք իրականության

Բնագիտական մ/մ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ ,,Կանաչ երազը դարձնենք իրականության,, միջոցառման 2-րդ փուլը: ATP կազմակերպության կողմից տրամադրված նյութերի և ամսագրերի օգնությամբ 7-9-րդ դասարանի աշակերտները խմբերով ներկայացրեցին մթնոլորտի, ջրի, հողի աղտոտման պատճառներն ու հետևանքները և ուղիներ նշեցին դրանց նվազեցնելու կամ կանխարգելելու համար: