Կենսաբանության համակարգչային դաս

Կենսաբանության համակարգչային դաս 8ա դասարանում: ՈՒսուցչուհին /Ք.Գալստյան/ դասն անցկացնում էր՝ օգտվելով ani,edu, ktak.am կայքերից: