Կոլեգիալ կառավարման խորհուրդ

Դպրոցի գործող կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի կազմը
27.09.2019.խորհուրդ
Կառավարման խորհրդի արձանագրություններ