Հանդիպում NABU Armenia կազմակերպության աշխատակցի և դպրոցի Էկո ակումբի անդամների միջև

Մայիսի 3-ին դպրոցում իրականացվող բնապահպահպանական միջոցառումների շարքում կազմակերպվեց հանդիպում NABU Armenia կազմակերպության աշխատակցի և դպրոցի Էկո ակումբի անդամների միջև: Հաշվի առնելով, որ տարվա թռչունն սպիտակ արագիլն է, դասընթացի ընթացքում աշակերտները ծանոթացան արագիլներին, նրանց էկոլոգիային, սպառնացող վտանգներին և պահպանմանը: Աշակերտները ստացան գրքույկներ: