Ներառական կրթություն

Վ.Տերյանի անվան 60 հիմնական դպրոցում 2012թ-ից իրականացնում է ներառական կրթություն: Ձևավորվել է բազմամասնագիտական թիմ, որի անդամները համագործակցում են միմյանց, ուսուցիչների, ծնողների, ինչպես նաև երեխայի խնդիրներին առնչություն ունեցող այլ կառույցների հետ: Հոկտեմբերի 3-ից 13-ը Ֆինլանդիայի «Համաշխարային առաքելության պատմոս» հիմնադրամը ԲՄԹ-ի յարաքանչյուր անդամի հետ անցկացրել է տեսական և գործնական վերապատրաստող աշխատանքներ: Յուրաքանչյուր մասնագետ աշխատել է ԿԱՊԿՈՒ երեխաների խմբում ընդգրկված մեկ երեխայի հետ իրեն համապատասխան տարիքային փաթեթով: Տրվել են համապատասխան գործնական առաջադրանքներ, որի արդյունքում բացահայտվել է երեխաների ուժեղ և թույլ կողմերը, կարողությունները:


image1

image2

image3

image4

image5

image6
2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակը ԲՄԹ-ը սկսեց իր աշխատանքը ընթացիկ դիտարկումներով, անհատական և խմբային պարապմունքներով, պրակտիկանտների հետ աշխատանքով:
12744570_1705077229710283_3597781771964225482_n

12742450_1705077219710284_3700162035844166232_n

12742015_1705077159710290_4529474752457170340_n

12729399_1705077163043623_7330120788854322549_n

12729017_1705077283043611_14410475191375014_n

12719553_1705077169710289_5893182696689543223_o

12717290_1705077113043628_8341979719575437706_n

1902055_1705077109710295_444302812474265669_n
 

 

 

11999919_1614485512145677_1033154257_n 12030772_1614485472145681_1886221194_n

12041933_1614485465479015_484332120_n 12041983_1614485478812347_1283215539_n 12053136_1614485492145679_348436184_n 12053145_1614485488812346_188511142_n