Ֆինանսական հաշվետվություններ

2020թ․ բյուջեի նախագիծ

Վ.Տերյանի անվան հ 60 հիմնական դպրոցի 2020թ բյուջեի նախագծի քննարկումը մանկավարժական խորհրդի հետ տեղի է ունեցել 20.09.2019թ. մանկխորհի նիստում /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը ծնողական խորհրդի հետ՝ 12.09.2019թ /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը աշակերտական խորհրդի հետ՝06.09.2019թ.:

նախահաշիվ 2020թ․ դրամական միջոցների հոսքերի

Նախահաշիվ 2020թ․ կամուտների և ծախսրի

տեղեկանք

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2019
դրամական միջոցների հոսքերի նախահաշիվ 2019

նախահաշիվ2019թ

բյուջեի նախագիծ 2019

Վ.Տերյանի անվան հ 60 հիմնական դպրոցի 2019թ բյուջեի նախագծի քննարկումը մանկավարժական խորհրդի հետ տեղի է ունեցել 24.09.2018թ. մանկխորհի նիստում /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը ծնողական խորհրդի հետ՝ 26.09.2018թ /հ2 արձանագրություն/, քննարկումը աշակերտական խորհրդի հետ՝02.10.2018թ., քննարկումը կառավարման խորհրդի հետ՝ 10.10.2018թ.:
2019թ եկ. և ծախս
2019թ դր. միջոցներ

դր միջոցների հոսքի փաստացի կատարողական 9 ամիս2019

եկ և ծախսերի փաստացի կատարողական 9 ամիս2019

դր․ միջոց․ 4-րդ եռ․ 18թ

եկ․ծախս 4-րդ եռ․18թ

դր միջոց․ 3-րդ եռ 2018թ

եկ և ծախս 3-րդ եռ 2018թ

բյուջե և ծախս I եռամսյակ2018

բյուջե և ծախս II եռ․2018

բյուջե և ծախս դր. միջոց. I եռ2018

բյուջե և ծախս դր․ միջոց․ II եռ2018

եկամուտ և ծախս

դրամական միջոցների հոսքեր

Վ.Տերյանի անվան հ 60 հիմնական դպրոցի 2018թ բյուջեի նախագծի քննարկումը մանկավարժական խորհրդի հետ տեղի է ունեցել 20.09.2017թ. մանկխորհի նիստում /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը ծնողական խորհրդի հետ՝ 25.09.2017թ /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը աշակերտական խորհրդի հետ՝22.09.2017թ.:

նախահաշիվ 2018

Երևանի Վահան Տերյանի անվան հ60 հիմնական դպրոցի 2018թ. բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել շահագրգիռ կողմերի դիտողությունների և առաջարկությունների բացակայության պատճառով:

15.12.2017թ. Վ.Տերյանի անվան հ60 դպրոցում տեղի ունեցավ կառավարման խորհրդի նիստ, որի ընթացքում կառավարման խորհրդի կողմից քննարկվեց և հավանության արժանացավ 2018թ. բյուջեի նախագիծը /հիմք՝ արձանագրություն հ3, 15.12.2017թ./:

դր․ հոսքերի նախահաշիվ

եկ․ և ծախսերի նախահաշիվ