Ֆինանսական հաշվետվություններ

նախահաշիվ 2019

Վ.Տերյանի անվան հ 60 հիմնական դպրոցի 2019թ բյուջեի նախագծի քննարկումը մանկավարժական խորհրդի հետ տեղի է ունեցել 24.09.2018թ. մանկխորհի նիստում /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը ծնողական խորհրդի հետ՝ 26.09.2018թ /հ2 արձանագրություն/, քննարկումը աշակերտական խորհրդի հետ՝02.10.2018թ., քննարկումը կառավարման խորհրդի հետ՝ 10.10.2018թ.:

դր միջոց․ 3-րդ եռ 2018թ

եկ և ծախս 3-րդ եռ 2018թ

բյուջե և ծախս I եռամսյակ2018

բյուջե և ծախս II եռ․2018

բյուջե և ծախս դր. միջոց. I եռ2018

բյուջե և ծախս դր․ միջոց․ II եռ2018

եկամուտ և ծախս

դրամական միջոցների հոսքեր

Վ.Տերյանի անվան հ 60 հիմնական դպրոցի 2018թ բյուջեի նախագծի քննարկումը մանկավարժական խորհրդի հետ տեղի է ունեցել 20.09.2017թ. մանկխորհի նիստում /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը ծնողական խորհրդի հետ՝ 25.09.2017թ /հ1 արձանագրություն/, քննարկումը աշակերտական խորհրդի հետ՝22.09.2017թ.:

նախահաշիվ 2018

Երևանի Վահան Տերյանի անվան հ60 հիմնական դպրոցի 2018թ. բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել շահագրգիռ կողմերի դիտողությունների և առաջարկությունների բացակայության պատճառով:

15.12.2017թ. Վ.Տերյանի անվան հ60 դպրոցում տեղի ունեցավ կառավարման խորհրդի նիստ, որի ընթացքում կառավարման խորհրդի կողմից քննարկվեց և հավանության արժանացավ 2018թ. բյուջեի նախագիծը /հիմք՝ արձանագրություն հ3, 15.12.2017թ./:

դր․ հոսքերի նախահաշիվ

եկ․ և ծախսերի նախահաշիվ